VIZSGÁLATI DÍJAK

REKLAMÁCIÓS TERMÉKEK roncsolás nélküli VIZSGÁLATA

/Fogyasztói szerződés alapján értékesített termékek Ptk.6:158.§ szerinti bizonyító vizsgálata/

A vizsgálati díjnak több összetevője vankérje ajánlatunkat

MŰSZERES roncsolásos VIZSGÁLATOK

Egyedi igények alapján végezzükkérje ajánlatunkat